Sürdürülebilir Turizm Politikaları

VALENTE SUITES&HOTEL

                 Sürdürülebilirlik Raporu (Temmuz – Ekim 2023)

İçindekiler

 1. Rapor Hakkında
 2. Valente Suites Hotel Tanıtımı
 3. Personel & Çalışma Hayatı
  • Personel ve Personel Memnuniyeti
  • Personel Eğitimi
 4. Çevre Etkilerinin Azaltılması
  • Su Yönetimi
  • Enerji Yönetimi
  • Atık Yönetimi
  • Kimyasal Kullanımı
 5. Kültürel Mirasın Tanıtılması

 

 1. RAPOR HAKKINDA

2023 yılı itibariyle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz gelişmeyi; yönetimimiz, çalışanlarımız, konuklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız ile paylaşmayı ve böylece bu noktada yaratacağımız farkındalığı artırarak, ortak hedef ve başarılara dönüştürebilmeyi amaçlamaktayız.

Bu hazırlanan sürdürülebilirlik raporu 2023 yılı Temmuz – Ekim aylarındaki verileri içermektedir.

 1. VALENTE SUITES HOTEL TANITIMI

Bu eşsiz İstanbul otelinde 17 konuk süiti bulunmaktadır. Valente’nin güzel ve modern tasarımlı süitlerinin her biri örnek yaşam alanı, konforlu mobilyalar ve en son teknolojiyi sunar. Valente Suites & Hotel’in zevkli bir şekilde dekore edilmiş süitlerinde düz ekran TV, klima ve ses yalıtımı bulunmaktadır. Her odada kanepeli bir oturma odası, gereçlerle donatılmış mini mutfak, duşlu özel banyo, çalışma masası, verimli bir wifi erişimi, elektrikli su ısıtıcısı ve minibar bulunmaktadır. Tüm odalar şehir manzaralıdır.
İstanbul’un en merkezi yerini, hemen kapınızın önünde, iş veya tatil amaçlı seyahat edenler için mükemmel bir destinasyon olarak deneyimleyin.
En büyük önceliğimiz, kişisel hizmetleri bir zevke dönüştürmektir.
Valente Suites, İstanbul Havalimanı’na 32 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 30 km uzaklıktadır. Buna ek olarak, lüks yolcu gemileri için bir terminal olan Galata Limanı otele 4 kilometreden daha yakındır.

 

ODALARIMIZ

 

JUNİOR SÜİT | 30 M2

Junior Süitlerimizde “King-ölçü” formatında yüksek kaliteli yatak, kanepeli oturma odası, eşyalı mini mutfak, duşlu özel banyo, çalışma masası ve verimli Wi-Fi erişimi bulunmaktadır.

 

DELUXE SÜİT | 40 M2

Deluxe Süitlerimizde geniş hacimler, “King-ölçü” formatında yüksek kaliteli yatak, kanepeli oturma odası, eşyalı mini mutfak, duşlu özel banyo, çalışma masası ve verimli Wi-Fi erişimi bulunmaktadır.

 

SUPERİOR SÜİT | 45 M2

Superior Süitlerimiz, cömert hacimlere, “King-ölçü” formatında yüksek kaliteli yatak, kanepeli oturma odasına, eşyalı mini mutfağa, duşlu özel banyoya, çalışma masasına ve verimli bir Wi-Fi erişimine sahiptir.

 

ELEGANCE SÜİT BALKONLU | 35 M2

Balkonlu Elegance Süitimizde (35 m2) “King-ölçü” formatında yüksek kaliteli yatak, kanepeli oturma odası, eşyalı mini mutfak, duşlu özel banyo, çalışma masası ve verimli bir Wi-Fi erişimi bulunmaktadır.
İstanbul’un göbeğinde, evinizdeymiş gibi vakit geçirebileceğiniz bir huzur cenneti.

 

ELEGANCE SÜİT TERASLI | 70 M2

Teraslı Elegance Süitiimiz (70 m2), cömert hacimlere, “King-ölçü” formatında yüksek kaliteli yatak, kanepeli oturma odasına, eşyalı mini mutfağa, duşlu özel banyoya, çalışma masasına ve verimli bir Wi-Fi erişimine sahiptir.
Elegance süit, oturma mobilyalarıyla donatılmış konforlu bir terasa açılan geniş bir pencere nedeniyle çok aydınlıktır.
Kendinizi evinizde kısa sürede gerçek bir “İstanbullu” gibi hissedeceksiniz!

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALARIMIZ

 

 

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ   POLİTİKASI

Otelimizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz.
 • Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin / çözüm ortaklarımızın;

 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine / sertifikalarına sahip olmasına,
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
 • Tedarikçilerimiz yerel tedarikçilerden seçmeye zorunlu olmayan durumlar dışında ithal ürünler yerine yerel ürünler kullanılmaya
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,

Önem veririz

 

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Otelimiz on sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul eder. Çocukların haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak için;

 • Otelimizde çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

 

 1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUMLUMUZ

Sürdürülebilir yönetim sisteminin kalite, ekonomi, yönetim, çevre, kültür, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında tüm çalışanlar / hizmet tedarikçileri tarafından belli politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı izlenerek sürekli iyileştirilme sağlanmaktadır.

Belirlenen hedeflere ulaşılması halinde yeni hedefler belirlenmekte, ulaşılamayan hedeflerimiz gözden geçirilerek güncellenmekte ve/veya aksiyon başlatılmaktadır.

Sürdürülebilirlik Sorumlumuz ; Yusuf YİĞİT ‘dir.

 

 

 1. PAYDAŞLARIMIZ İLE İLETİŞİM

 

PAYDAŞ İLETİŞİM METODU
Çalışanlarımız Birebir görüşme, periyodik toplantılar, çalışan anketi, dilek şikayet öneri formları
Misafirlerimiz Misafir anketleri, dilek şikayet öneri formları, sosyal medya, e.posta, web sayfası, telefon
Tedarikçiler Tedarikçi ziyaretleri, e.posta, telefon, sözleşmeler, şartnameler
Kamu Kurumları Denetimler, e.posta, telefon, ziyaretler
Yerel topluluklar Toplantılar, e.posta, telefon, ziyaretler, etkinlikler, sosyal projeler
Yerel Halk e.posta, telefon, ziyaretler, etkinlikler, sosyal projeler, istihdama katkı sağlamak amacı ile düzenlenen eğitimler
Basın e.posta, telefon, basın görüşmesi, basın toplantısı, röportaj, sosyal medya hesapları

 

 

 1. PERSONEL ve ÇALIŞMA HAYATI

Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar.

 

 • PERSONEL

Çalışanlarımızın sosyal ve yan hakları, eğitimi daima önceliğimizdir.

Çalışanlarımız sürdürülebilirlik yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış, kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bu konudaki eğitimler kayıt altına alınır.

Çalışanlarımız yönetim sistemimizin ve sürdürülebilirlik performansımızın geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinde aktif rol alırlar.

Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi gözden geçiririz ve iyileştiririz.

Cinsiyet ayrımcılığı konusunda hassas olan otelimizde kadın ve erkek çalışan oranına dikkat ederiz. Personellerimizin memnuniyetleri, dilek, şikayet ve önerileri değerlendirilmektedir.

 

Yerel personel oranı               : % 100

Yerel kadın personel oranı     : % 40

 

 • PERSONEL EĞİTİMİ

Çalışanlarımız sürdürülebilirlik yönetim sistemimizde ve sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarımızda neler yapmaları gerektiğini bilmektedirler. Çalışanlarımızın yapmaları gerekenler yazılı olarak tanımlanmış, kendilerine iletilmiş ve gerekli eğitim ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır Otelimizde Yıllık Eğitim Planı kapsamında sürdürülebilirlik eğitimleri verilmektedir. Eğitimler ;

Çevre ve Atık Yönetimi, Cinsiyet Eşitliği, Çocuk istismarının Önlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği

Su ve enerji tasarrufu, Kültürel ve Doğal Miras, Sürdürülebilirlik vb. konuları içermektedir

 

 1. ÇEVRE ETKİLERİNİN AZALTILMASI

Otelimiz en önemli doğal kaynağımız olan su ve enerji kaynaklarımızı önemsiyor ve gerekli tasarruf ve kontrol tedbirlerini alıyoruz.

 

 • Su Yönetimi

Otelimizin bulunduğu bölgede su riski durumu belirlenmiştir. Bunun için World Resources Institute tarafından hazırlanan Water Risk Atlas kullanılmaktadır.

Risk analizinde su riski ayrıca değerlendirilmiştir. Su kullanımının ölçümü ve takibi ile su tüketiminin azaltılmasına yönelik hedef ve raporlamaları içermektedir.

Otelimiz, suyun kullanımında tüm yasal gereklilik ve düzenlemelere uymaktadır.

Su, yasal ve sürdürülebilir bir kaynaktan gelmektedir. Suyumuz şebeke suyundan gelmektedir.

Su tüketimimizi ölçmekteyiz. Misafir veya geceleme başına kullanılan toplam su hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.

Enerjiden ve sudan tasarruf etmek için odalarımızda bulunan kartlar ile çarşafların ve havluların her gün değiştirilmesi durumunda tüketilecek suya vurgu yaparak misafirlerimizi bilgilendiriyoruz.

Bataryalarımız su tasarrufludur. Tuvalet sifonları çift kademedir. Personele su tasarrufu konusunda eğitimler verilmektedir.

 

 • Elektrik Kullanımı

Mutfağımızda ve Odalarımızda A sınıfı, düşük tüketimi olan Led TV’ler ve minibar buzdolapları kullanılmaktadır.

Otel genel aydınlatmasında en tasarruflu ve uzun ömürlü olan LED aydınlatma kullanımına geçilmiştir. Personele enerji tasarrufu konusunda eğitimler verilmektedir.

 

 • Atık Yönetimi

Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’ne bağlı olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemine başvuru yapılmıştır.

Atık miktarını azaltmak için misafir odalarında banyo-tuvaletlerde tekrar doldurulabilir sabunluklara geçmek için çalışma başlatılmış ve genel alan tuvaletlerinde tekrar doldurulabilir sabunluklar kullanılmaktadır.

Kağıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalar ve duyurular mail ortamında yapılmaktadır.

Otelimizin atık alanlarında, atıklar yasal mevzuat şartlarına göre sınıflandırılması yapılarak farklı bölümlerde depolanır.

 

 1. KÜLTÜREL MİRASIN TANITILMASI

Lobide kültürel mirası yansıtan biblola ve dergi bulunmakta olup misafirlerimizin her türlü kültürel ya da İstanbul hakkında olan sorularına en hızlı şekilde yanıt verilmektedir.

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,

Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş  tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, every olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının

hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,

 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek

doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,

 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp

doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,

 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını

aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,

 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız,

misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.

 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı

geliştirmeye çalışırız.

 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunu sağlamak için;

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz.
 • Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.
How May I Help You? / Nasıl Yardımcı Olabilirim?